Účelom Nadačného Fondu je všestranne prispievať k zlepšovaniu a rozvoju kvality života detí.

Andrea ...

„Osudy druhých mi nie sú ľahostajné. Vnímam a trápi ma, že sú v našom okolí deti, ktoré nemají citové a rodinné zázemie, či dostatečné zabezpečenie, aby mohli žiť bezstarostné detstvo, študovať a rozvíjať svoje nadanie. Preto som sa rozhodla založiťnadačný fond s názvom Nadačný Fond Andrey Verešovej, (NF AV), ktorý pomáha ďeťom v núdzi, či v komplikovanej životnej situácii.Každý splnený sen a úsmev na tvári je pre mňa veľkou odmenou. Uvedomujem si, že nemôžeme pomôcť všetkým. Ale zároveň pevne verím, že každá pomoc sa počíta. A že sa spoločne môžeme pokúsiť urobiť maximum preto, aby boli životy týchto detí krajšie, šťastnejšie a plné splnených snov.“

zakladateľka NF AV "Pomáhame deťom"
Andrea Verešová.

 

Ako môžete pomôcť?

Ďakujeme za váš záujem pomôcť. Naša činnosť je možná len vďaka vašej pomoci. Veľmi dôležitá je pre nás podpora od našich darcov, priaznivcov a dobrovoľníkov. Vzdelávacím a výchovným pôsobením napomáhame psychickému i fyzickému rozvoji detí a zvyšujeme nádej na ich lepšiu budúcnosť.

Pomôcť môžete zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na číslo účtu:

2113544249/2700
bankový účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pre platbu zo zahraničia (alebo zo SR), použite, prosím, medzinárodné formáty:
IBAN (= medzinárodné číslo účtu): CZ75 2700 0000 0021 1354 4249
SWIFT (= medzinárodný kód banky): BACXCZPP