Podporujeme deti zo sociálne slabších rodín a prispievame im na aktivity v oblasti kultúry, vedy a športu.

Ako pomôcť

Činnosť nadácie je možná len vďaka financovaniu z viacerých zdrojov. Veľmi si vážíme podporu od všetkých našich darcov, priaznivcov a dobrovoľníkov. Vďaka ich pomoci sa môžeme naplno venovať deťom, ktoré nemali v živote šťastie.
Pomôcť nám môžete aj vy.

I malý dar má veľký význam. Pomôcť môžete zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na číslo účtu:

Číslo účtu: 2113544249/2700
bankový účet je vedený v UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s.
Pre platbu zo zahraničia (alebo zo SR), použite, prosím, medzinárodné formáty:
IBAN (= medzinárodné číslo účtu): CZ75 2700 0000 0021 1354 4249
SWIFT (= medzinárodný kód banky): BACXCZPP

Ak si prajete vystaviť darovaciu zmluvu, či potvrdenie o dare pre daňové účely, píšte, prosím, na adresu: pomahame@nfav.sk

Staňte sa darcom

Firmám, spoločnostiam a právnickým i fyzickým osobám ponúkame možnosť stať sa zmluvnými darcami NF AV. Ak chcete prispieť na priamu pomoc ďeťom, napíšte nám, prosím, na adresu: pomahame@nfav.sk.

Staňte sa partnerom

Nadácia sa zo svojej podstaty nezaobíde bez partnerov, ktorí sa na jeho realizácii finančne podieľajú alebo bezplatne poskytujú užitočné služby. Oslovila vás možnosť pomáhať deťom z pozície partnera nadácie? Ozvite sa nám, prosím, naadresu: pomahame@nfav.sk.

Čo získate tým, že iným darujete?

Dobrý pocit z podpory dôležitej a prospešnej veci.
Možnost odpočtu daru z daní.
Samozrejmosťou je pre nás zaslanie potvrdenia o dare a na požiadanie radi vystavíme potvrdenie daru a darovacej zmluvy.
Poďakovanie od NF AV na webových stránkach, vo výročnej správe, zverejnením loga vašej spoločnosti medzi partnermi a darcami.

O činnosti NF AV vás budeme informovať prostredníctvom webových stránok www.nfav.sk a výročnej správy.

Ďakujeme za vašu podporu.